Jump to content

Poland/Polska


Neil Brock
 Share

Recommended Posts

  • Administrators

Current Assistant Researcher Roles

Polish Ekstraklasa 
Pogoń Szczecin
Lech Poznań
Piast Gliwice
Wisła Płock
Miedź Legnica
Śląsk Wrocław
Widzew Łódź
Korona Kielce
Radomiak Radom
Warta Poznań

First League 
Puszcza Niepołomice
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Stal Rzeszów
Arka Gdynia
Resovia Rzeszów
Górnik Łęczna
Chojniczanka Chojnice

Lower leagues: all teams

If a club is not listed, it means it already has a Researcher, but you are still welcome to contact us - maybe we can find an assignment for you. Please send applications and questions to the link below - good luck with your recruitment!

Applicants are expected to be FM players who have extensive knowledge of the club they’re applying for, ranging from player and staff details right down to club kits, finances and records. Ideally, they would regularly attend matches for both the first team and development/youth teams so are able to scout players for your club across all levels.

We also expect applicants to have at least a basic understanding of how data works in-game and have the appreciation that we’re striving for everything to be as accurate as possible. We need our researchers to have at least basic IT skills to operate our online database and keep in contact with Head Researchers and other Assistant Researchers as and when required.  

In your application please let us know what makes you a viable candidate for the role as clearly as possible. To express interest in any of the roles above, please email Sports Interactive's Polish Research Team with your application and the Subject - AR Application - TEAM NAME of the team you're applying for. 

For any further questions, please check out our Researcher Frequently Asked Questions below, or feel free to contact our HR and moderator @Bigpole via PM. 

Edited by Tom Elliott
updated list 12/05/2023
Link to post
Share on other sites

  • Administrators

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się Assistant Researcher?
Asystenci są ważną częścią procesu skautingu w Football Managerze, dzięki którym nasza baza danych w grze jest tak aktualna i dokładna, jak to tylko możliwe. Analizują i oceniają zawodników, pracowników i upewniają się, że wiele innych informacji dotyczących klubów piłkarskich jest dokładnych.

Kto to jest Head Researcher (HR) i Assistant Researcher (AR) i jaka jest różnica?
HR odpowiada za cały kraj lub region w grze, co oznacza, że nadzoruje wszystkie dane i współpracuje bezpośrednio z naszym wewnętrznym działem badawczym. AR pracują w ramach tej struktury, wspierając HR-owców poprzez badanie konkretnych drużyn, lig, a w niektórych przypadkach nawet narodów, aby upewnić się, że wszystkie informacje są aktualne i poprawne.  

Jak mogę się zaangażować?
Kontaktując się z Head Researcherem i podając szczegóły, w jaki sposób mógłbyś pomóc, jak opisano powyżej. Niektóre kraje/kluby wymagają szczególnej pomocy i są ogłaszane jako takie w tej części naszego forum. W każdym wątku dowiesz się, jak skontaktować się z działem kadr i jakich informacji potrzebujesz, aby złożyć wniosek.

Jakie są korzyści, jeśli zostanę przyjęty na stanowisko AR?
Choć są to stanowiska niepłatne, jeśli praca będzie wykonywana na wysokim poziomie, będziesz mógł otrzymać darmową kopię nadchodzącej wersji gry Football Manager. Gdy się sprawdzisz, możesz też zostać zgłoszony do naszego programu prywatnych testów przyszłych, zaawansowanych wersji gry, co oznacza, że będziesz jednym z nielicznych wybranych, którzy zobaczą grę wcześniej niż ktokolwiek inny spoza studia.

Jest to również coś, co warto umieścić w CV, a niektórzy z naszych researcherów pracowali w zespołach skautów i danych w klubach piłkarskich na całym świecie. Niektórzy z nich pracują w Sports Interactive jako koderzy, inni jako pracownicy działu kontroli jakości, a jeszcze inni w naszym wewnętrznym zespole researchu.

Jakie umiejętności muszę posiadać, aby zostać Assistant Researcherem ?
Na początek trzeba mieć żywe zainteresowanie piłką nożną i grą Football Manager. Chcielibyśmy również, aby nasi asystenci regularnie oglądali mecze pierwszej drużyny, a najlepiej - jeśli potrafią - mecze drużyn młodzieżowych, aby mieć pełne zrozumienie każdej drużyny, którą badają. Zalecamy również znajomość sposobu działania Edytora Rozgrywek w FM, ponieważ nasze narzędzia badawcze mają podobny układ. 

Oprócz tego potrzebne są także przynajmniej podstawowe umiejętności informatyczne, aby móc obsługiwać naszą bazę danych online i kontaktować się z HR-owcami i innymi AR-owcami w razie potrzeby.

Czy są jakieś wskazówki lub wsparcie dla mnie, jeśli dostanę tę rolę?
Oczywiście. Po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia, możesz zapoznać się z naszymi Wskazówkami dla badaczy w Internetowej Bazie Danych Researcherów (ORDB), które wyjaśniają wiele kwestii, począwszy od tego, jak korzystać z ORDB, aż po to, co oznaczają poszczególne atrybuty w grze.

Nie mam czasu, by zostać Assistant Researcherem, ale chciałbym wnieść swój wkład, czy jest jakiś inny sposób, w jaki mogę się zaangażować? 
Tak! Jeśli zauważysz, że coś jest nie tak z naszymi danymi w grze lub uważasz, że możesz pomóc, mamy forum Database and Research, które pozwala wszystkim użytkownikom przekazywać opinie na temat naszych danych w grze. Prosimy przede wszystkim o pamiętanie o tym, że wiele danych jest subiektywnych i o szanowanie opinii innych osób. 

Link to post
Share on other sites

  • Administrators

Frequently Asked Questions

What do Assistant Researchers do?
Assistant Researchers are an important part of the scouting process for Football Manager, making our in-game database as up to date and accurate as possible. They analyse and rate players, staff and make sure numerous other pieces of information related to football clubs are accurate.

What’s a Head Researcher (HR) and Assistant Researcher (AR) and what’s the difference?
HR’s take responsibility for an entire nation or region in game, meaning that they oversee all the data and work directly with our in-house Research department. AR’s work within this framework, providing support for the HR’s by scouting specific teams, leagues or in some cases even nations to make sure all the information is up to date and correct.  

How can I get involved?
By contacting the Head Researcher and providing details on how you could be able to assist as stated above. Some countries/clubs require specific help and are advertised as such via this part of our forums. Within each specific thread you’ll be able to see how to contact the HR and what information you’ll need to apply.

What benefits are there if I’m accepted into an AR role?
Whilst the roles are unpaid, if work is done to a high standard you will be eligible to receive a free copy of the forthcoming version of Football Manager. Once you’ve proven yourself you can also be put forward into our Private Testing program for future and advance versions of our game, meaning you’ll be one of the select few who see the game before anyone else outside of the studio.

It’s also something good to put on the CV/Resume and some of our researchers have gone on to work within scouting and data teams within football at clubs around the world. Others have even ended up working here at Sports Interactive, some as coders, some as QA and some in our in-house research team.

What kind of skills do I need to have to become an Assistant Researcher?
As a starting point you need to have a keen interest in both football and Football Manager. We also like our ARs to regularly watch first team games and ideally if they can youth team football to have a comprehensive understanding of any team they’re scouting. We would also recommend familiarity with how the Pre-Game Editor works with FM as our research tools are similar in layout. 

As well as the above you also need at least basic IT skills to operate our online database and to keep in contact with HRs and other ARs as and when required.

Are there any guides or support for me if I do get the role?
Absolutely. Once appointed you can view our Researcher Guidelines within our Online Research Database (ORDB) which explains a number of things, ranging from how to use the ORDB down to what every in-game attribute represents.

I don't have the time to be an Assistant Researcher but still would like to contribute, is there any other way I can get involved? 
Yes! If you notice something wrong with our in-game data or think you can help we have our Database and Research Bugs Forum which allows all users to provide feedback on our in-game data. The main thing we ask is that people remember that much of the data is subjective and to respect everyone’s opinion. 

Link to post
Share on other sites

  • Neil Brock changed the title to Poland/Polska
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...